Inne pomiary specjalistyczne

  • Szczegółowa inwentaryzacja obiektów budowlanych przeznaczonych do remontu obejmująca pomiar elewacji i rzuty poziome i pionowe elementów budynku. 
  • Pomiar urządzeń wewnątrz pomieszczeń 
  • Określenie charakterystycznych punktów obiektów budowlanych lub terenu
  • I wiele innych.