Inne pomiary sytuacyjno – wysokościowe

Pomiarem sytuacyjno-wysokościowym nazywa się czynności geodezyjne, pozwalające na określenie kształtów i wzajemnego położenia dowolnych szczegółów terenowych oraz pomiar wysokości charakterystycznych punktów. W wyniku tych pomiarów uzyskuje się opracowania kartograficzne dla różnych branż, sporządza dowolne mapy tematyczne lub aktualizuje mapę zasadniczą.

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe można wykonać w klasycznej technologii geodezyjnej przy użyciu tachimetrów, a także w technologii precyzyjnych pomiarów przy użyciu nawigacji satelitarnej GPS. Pomiar RTK GPS to obecnie najnowocześniejsza technologia dokładnych pomiarów uzyskiwanych w czasie rzeczywistym. Dzięki tej technologii możliwe jest uzyskanie nawet centymetrowych dokładności.