Mapy do celów prawnych

Geodeta sporządzając mapę do celów prawnych przygotowuję dokumentację, która będzie wykorzystana w postępowaniu sądowym.

Zdarza się, że między faktycznym stanem prawnym nieruchomości, a stanem działki zapisanym w ewidencji gruntów i budynków występują różnice. Geodeta na podstawie materiałów źródłowych oraz stanu na działce może zaproponować rozwiązanie, którego celem będzie doprowadzenie stanu do zgodności. To jeden z przypadków dla którego konieczne jest sporządzenie mapy do celów prawnych. Mapy prawne wykonuje się także do celów zasiedzenia nieruchomości, podziału spadku, sądowego zniesienia współwłasności, ustalenia służebności gruntowej, a także przeprowadzenia innych czynności prawnych czy sądowych.