Pomiary kontrolne

Geodezyjne pomiary kontrolne są istotnym źródłem informacji o aktualnym stanie technicznym konstrukcji budowli i budynków.

Dzięki takim pomiarom mamy możliwość sprawdzenia wytrzymałości konstrukcji, a także, w pewnych przypadkach, oceny stopnia zagrożenia bezpieczeństwa zarówno dla budowli, jak i ludzi przebywających na tym terenie. Diagnostycznym pomiarom kontrolnym powinny być poddane głównie konstrukcje, na które działa ciągłe i zmienne obciążenie, takie, jak na przykład belki i dźwigary, suwnice czy ustroje zespolone.