Realizacje

Przez ponad 20 lat pracy w zawodzie geodety uczestniczyliśmy w wielu przedsięwzięciach – zarówno w małych, jak i dużych inwestycjach budowlanych – zdobywając doświadczenie zawodowe. Poniżej przedstawiamy wykaz najciekawszych realizacji, w których braliśmy bezpośredni udział.

Centrum handlowo-kulturalne Manufaktura – Łódź
Prace geodezyjne: obsługa budowy, pomiary kontrolne budynków i inwentaryzacje powykonawcze budynków, sieci i układów drogowych.

Klienci indywidualni
Prace geodezyjne: mapy do celów projektowych, tyczenie budynków, tyczenie sieci uzbrojenia podziemnego i przyłączy, inwentaryzacje powykonawcze, inne pomiary sytuacyjno – wysokościowe.

Autostrada A2 
Geodezyjna obsługa obiektów mostowych i wiaduktów drogowych.

GOŚ
Kompleksowa geodezyjna obsługa rozbudowy Łódzkiej Oczyszczalni Ścieków, pomiary kontrolne obiektów.

Orliki
Geodezyjna obsługa budowy i inwentaryzacja powykonawcza.