Tyczenie budynków

Celem tyczenia jest prawidłowa lokalizacja budynku na działce.

Przed przystąpieniem do czynności na działce, na podstawie dostarczonej od inwestora dokumentacji (projektu zagospodarowania terenu), geodeta przygotowuje dane do wyznaczenia obiektu. Zgodnie z życzeniem klienta bądź wykonawcy, w terenie, geodeta wyznacza narożniki budynku, miejsca przecięć osi ścian, bądź przedłużenia osi konstrukcyjnych.

W przypadku przenoszenia osi budynku konieczne jest uprzednie przygotowanie ław budowlanych. W trakcie tyczenia, w miejscu nienarażonym na zniszczenie, zaznaczony zostaje także poziom posadowienia posadzki parteru, czyli tzw. „zero budynku”.

W efekcie prac, poza wyznaczonym obrysem budynku, inwestor otrzymuje szkic tyczenia oraz wpis do dziennika budowy.